0234.512.143 office@lectoform.roB-dul Alexandru cel Bun, Nr. 1, Bl.1, Sc. B, Ap. 1 Bacau, Romania

Pentru utilizarea conformă a website-ului:, www.lectoform.ro, vă invităm să citiţi mai inainte ,,Termeni şi Condiţii” Accesarea si vizitarea  acestui website,precum şi înregistrarea unui cont de utilizator/client, dar şi plasarea unei Comenzi înseamnă acceptarea în totalitate şi necondiţionată a acestor ,,Termeni şi Condiţii”.

Prezenții Termeni și  Condiţii, definesc modalităţile de achizitionare a serviciilor oferite in website-ul www.lectoform.ro de către potenţialii vizitatori sau clienţi. Achizitionand servicii de pe acest site, acceptaţi termenii de utilizare descrişi în continuare.Toate aceste dispoziții prezentate în continuare se aplică raportului juridic ce se incheie între NOI (cei trei furnizori de servicii) și dumneavoastră -BENEFICIARII


CAPITOLUL I  TERMINOLOGIE

Termenii folosiți în prezentarea noastră, au următoarele semnificaţii:

NOI

1. SC LECTOFORM CONSULTING SRL, cu sediul social in Mun. Bacau, Str. Bld. Alexandru Cel Bun, Bl. 1, Sc. B, Ap. 1, Jud. Bacau, inregistrat la registrul comertului cu nr. de ordine J04/490/2010, CIF 47028550, IBAN RO04BTRL00401202I32809XX, deschis la Banca Transilvania, Agentia Cora Bacau, IBAN RO55TREZ0615069XXX006492, deschis la Trezoreria Statului, Mun. Bacau,  e- mail : office@lectoform.ro, reprezentata prin Spulber Gina, avand functia de administrator, in calitate de furnizor de servicii de  formare profesională

2. SC.LECTOFORM TRAINING SRL, cu sediul social in Mun. Bacau, Str. Bld. Alexandru Cel Bun, Bl. 1, Sc. B, Ap. 1, Jud. Bacau, inregistrat la registrul comertului cu nr. de ordine J04/553/2023, CIF RO47904396, IBAN RO49BTRLRONCRT0CL1791801, deschis la Banca Transilvania, Agentia Cora Bacau, IBAN RO38TREZ0615069XXX018147, deschis la Trezoreria Statului, Mun. Bacau , e-mail: office@lectoform.ro, reprezentată prin Cărășel Marius, avand functia de administrator, in calitate de furnizor de servicii de  formare profesională si servicii specifice de cazare direct  legate cu serviciile de formare profesională. 

3. SC LC TRAVEL MOMENT SRL, cu sediul social in Mun. Bacau, Str. Plaiului, Nr.43, Bacau, Jud. Bacau, inregistrata la registrul comertului cu nr. J04/143/2022, CUI RO 45535373, IBAN  RO21BTRLRONCRT0CF7110301, deschis la  Banca Transilvania, Agentia Cora Bacau, IBAN RO30TREZ0615069XXX017515, deschis la Trezoreria Statului, Mun. Bacau,  e-mail : office@lectoform.ro,  reprezentată prin Spulber Gina, având funcția de administrator, in calitate de furnizor de servicii specifice de cazare strans legate cu serviciile de formare profesională. 

4. COMANDĂ :reprezintă intenția Clientului, exprimată prin intermediul site-ului, prin care acesta își exprimă dorința și angajamentul de a achiziționa cel puțin un produs sau un serviciu dintre cele comercializate de către NOI;

5. CONT : reprezintă o interfață unică a site-ului nostru care este accesibilă doar clienților care își creează un cont. Crearea unui cont presupune personalizarea unei secţiuni a site-ului prin introducerea adresei de e-mail şi a unei parole, secţiune care conţine diverse informaţii despre Client/Beneficiar

6. PRODUS /SERVICIU: reprezintă orice bun sau serviciu care este  prezentat și comercializat pe site-ul www.lectoform.ro în baza unui contract de prestări servicii, încheiat în conformitate cu dispozițiile legale

7. UTILIZATOR: orice persoană care are un cont  creat  pe website-ul nostru.

8. VIZITATOR: orice persoană care accesează  website-ul. www.lectoform.ro

9. CLIENT/BENEFICIAR: orice persoană fizică, în vârstă de cel puţin 18 ani, cu capacitate de exerciţiu deplină, juridică sau fizică (mandatat sau nu de o persoană juridică), care manifestă intenția de a achiziționa un serviciu sau un ansamblu de servicii, sau, dorește să fie parte dintr-unul din programele sau evenimentele organizate de NOI, în postura de  client/beneficiar/cursant (pot apărea sub orice titulatură în document)

10. FINANȚATOR/ACHIZITOR: entitatea publică sau privată, care acoperă cheltuielile serviciilor furnizate de NOI. Finanțatorul, indiferent de structura sa organizatorică sau statutul de persoană individuală, este obligat să fie informat și să accepte din punct de vedere juridic Termenii și Condițiile contractuale.

11. WEBSITE: înseamnă paginile de internet disponibile la adresa : www.lectoform.ro

12.  POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE: reprezintă confidențialitatea prelucrării datelor cu caracter personal precum și modulele privind cookiurile. Prezenta descriere privind termenii şi condiţiile de utilizare a Website-ului, va guverna raportul contractual dintre NOI și Clienți/ Utilizatori/ Vizitatori /Beneficiari şi  va fi interpretată în conformitate cu legea română. 

13.  FORMULARUL INDIVIDUAL DE ÎNSCRIERE: este actul prin care un posibil  client/vizitator/beneficiar, își manifestă clar dorința de a angaja un serviciu sau un ansamblu de servicii oferit de NOI.

14.  REPREZENTANT DELEGAT: este individul care participă activ la unul dintre serviciile furnizate de NOI și este, adesea, beneficiarul imediat al serviciilor. În ceea ce privește responsabilitățile, reprezentantul delegat este direct răspunzător pentru monitorizarea îndeplinirii obligațiilor stipulate în termenii și condițiile contractuale.


CAPITOLUL II - FUNCŢIONALITATE

Acești Termeni și Condiții, precum și Politica de confidențialitate, se aplică de fiecare data când dumneavoastră accesați și utilizați Website-ul , astfel, în măsura în care navigați și utilizați pagina noastră de internet, înțelegeți și acceptați că raportul  juridic dintre părți, va fi supus acestor termeni și condiții și regulilor GDPR. În situaţia în care nu sunteţi de acord cu acesti ,,Termeni şi condiţii,, vă solicităm să renunţaţi la continuarea folosirii website-ului : www.lectoform.ro


CAPITOLUL III  - SCOPUL WEB-SITEULUI: www.lectoform.ro

Achiziţia  serviciilor de formare profesională, a  serviciilor de cazare sau a altor servicii / pachete de servicii pentru oricare dintre doritori .

 NOI,cei trei furnizori de servicii, suntem abilitati să  desfășurăm  activitățile conform statutului, pe  întreg teritoriul Uniunii Europene 


CAPITOLUL IV  - PRINCIPIILE COLABORĂRII CU NOI

Fiecare serviciu sau ansamblu de servicii (formare, perfecționare, organizare de evenimente, conferințe, servicii de cazare) achiziționat de la unul dintre furnizori este guvernat de Termenii și Condițiile prezente, exceptând cazul în care, părțile decid altfel, prin intermediul unui alt contract de servicii, sau o altă modalitate de manifestare a unui acord reciproc.

Ignorarea termenilor și prevederilor contractuale nu poate fi justificată în niciun fel de către vreuna dintre părți.

Fiecare formular individual de înscriere (document disponibil pe website-ul www.lectoform.ro la secțiunea de înscrieri www.lectoform.ro/inscrieri), care respectă condițiile de formă, constituie o comandă definitivă din partea beneficiarului sau clientului și generează drepturi și responsabilități atât pentru prestator, cât și pentru beneficiarul direct sau indirect al serviciului oferit de NOI.

Prin completarea și trimiterea formularului individual de înscriere, clientul serviciilor își acceptă în întregime termenii, condiţiile și prevederile contractuale afișate pe website-ul nostru, : www.lectoform.ro precum și clauzele specificate în formularul individual de înscriere.

1.RESPONSABILITATEA DE ACHITARE: achitarea serviciilor solicitate este datoria clientului/beneficiarului definit la punctul 9, în numele căruia se eliberează documente contabile (facturi fiscale). Responsabilitatea de achitare apare din momentul confirmării scrise, de obicei prin e-mail, din partea noastră către  client/beneficiar.

Suma totală a serviciilor va fi calculată pe baza celor comandate efectiv, în funcție de numărul de participanți la fiecare eveniment organizat de NOI, conform tarifelor stabilite în Structura programelor de dezvoltare profesională. 

2.MODALITĂȚI DE EFECTUARE A PLĂȚILOR

Tarifele corespunzătoare programelor de formare profesională, precum și costurile legate de cazare, se vor achita exclusiv în contul Furnizorului. Acest cont este detaliat pe factura emisă și este, de asemenea, specificat pentru fiecare furnizor în secțiunea TERMINOLOGIE a prezentului document Termeni și Condiții. 

3.MODALITĂȚI DE PRIMIRE A DOCUMENTELOR FISCALE

După completarea și trimiterea  formularului de înscriere la office@lectoform.ro, veți primi pe e-mail factura fiscală. În baza acesteia, puteți face plata serviciilor. În momentul începerii programului de perfecționare veți primi și factura fiscală în original, semnată și stampilată.

4.PENALITĂȚI

4.1. În cazul întârzierilor de plată, beneficiarul/clientul va fi supus penalităților de 1% pe zi din valoarea totală a facturilor, sumă care trebuie achitată în contul Furnizorului.

4.2. Beneficiarul are dreptul să refuze prestarea serviciilor către client dacă plățile nu sunt realizate conform termenului stabilit în prezentul document ,,Termeni și condiții,,.

4.3.Dacă beneficiarul/clientul anulează participarea la un curs cu prezență fizică, fără a respecta termenul de 10 zile menționat atât în formularul individual de înscriere, cât și în prezentul document ,,Termeni și condiții,, penalitățile de plată vor fi echivalente cu valoarea serviciilor comandate și confirmate.


CAPITOLUL V  DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PRESTATORILOR

DREPTURI 

1. Să folosească fotografii și/sau înregistrări video efectuate în timpul evenimentelor organizate pentru a promova activitatea sa. 

2. Să respingă livrarea serviciilor propuse beneficiarului/clientului pe baza unui comportament ce încalcă regulile de conduită adecvată în timpul interacțiunii cu reprezentanții furnizorului, alți clienți/beneficiari sau cu partenerii Furnizorului, sau în cazul în care există datorii neachitate în relația cu beneficiarul.

3. Să ajusteze programul de instruire profesională/dezvoltare pentru a asigura desfășurarea optimă a acestuia și pentru a ușura accesul beneficiarului/clientului la serviciile oferite.

4.În cazul în care, din motive justificate, un expert/formator/coordonator nu poate fi prezent la un eveniment/curs/seminar/conferință/program de formare/dezvoltare, furnizorul poate propune o alternativă pentru a asigura desfășurarea adecvată a activității prezentate beneficiarului/clientului, fără a afecta calitatea serviciului oferit. Într-o asemenea situație, nu este necesară o notificare anticipată a participanților.

5. Să schimbe, adauge sau retragă un formator/lector/invitat în cadrul unui eveniment programat, atât timp cât această acțiune nu influențează desfășurarea programului cursului/evenimentului/conferinței.

6. Dacă, din cauze organizatorice, furnizorul nu este în măsură să realizeze o activitate din propria culpă sau a unei terțe părți, poate furniza servicii alternative echivalente cu cele inițial propuse.

OBLIGAȚII

1.Să posede toate acreditările necesare și să respecte toate cerințele legale pentru serviciile propuse beneficiarului/clientului.

2.Să notifice beneficiarul/clientul despre orice schimbări semnificative ale serviciilor propuse.

3.Să elibereze factura fiscală pentru serviciile solicitate, confirmate și verificate în colaborare cu beneficiarul/clientul.

4.Programele de instruire profesională realizate de Prestator trebuie să se conformeze reglementărilor legale referitoare la formarea profesională a adulților și/sau Hotărârii Guvernului nr. 1066/2008 privind educația profesională a funcționarilor publici.

5.Să desfășoare programele de dezvoltare și instruire profesională în condiții de calitate și eficacitate.

6.Să acorde cursanților, după terminarea programelor de dezvoltare/formare profesionala, certificate de participare emise de Prestator, conform reglementărilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind educația profesională a adulților, respectiv a Hotărârii Guvernului nr. 1066/2008 referitoare la normele de formare profesională a funcționarilor publici.

7.Să informeze beneficiarul/clientul despre orice schimbare apărută în programul desfășurării unei activități angajate prin contract.

8.Să furnizeze resursele de personal, materiale și tehnologice necesare pentru realizarea activităților și serviciilor oferite, în acord cu propunerea generală sau particulară prezentată beneficiarului/clientului.

9.Să notifice beneficiarul/clientul în mod adecvat și la timp despre orice modificări neașteptate ce survin în cursul prestării serviciilor care sunt subiectul termenilor și condițiilor contractuale.


CAPITOLUL VI.  DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI/CLIENTULUI

DREPTURI 

1.Să beneficieze de serviciile achiziționate și plătite în cadrul relației cu Furnizorul, conform ofertei generale sau specifice.

2. Să obțină documentele care certifică participarea sau finalizarea programului de formare, precum și alte documente necesare.

3. Să poată solicita, contra unei taxe, un duplicat al certificatului de participare/absolvire, în cazul pierderii sau deteriorării acestuia.

4. Să aibă oportunitatea de a participa la alte activități de socializare organizate de furnizor în timpul cursului, cu condiția ca acestea să nu interfereze cu prezența obligatorie la sesiunile de instruire profesională.

5. Să fie informat cu privire la datele cu caracter personal pe care Furnizorul le colectează și le procesează exclusiv în cadrul relației cu beneficiarul/clientul/delegatul.

6. Să ceară eliminarea sau actualizarea informațiilor pentru care a oferit consimțământul.

7. Să conteste anumite procesări de date personale, din motive justificate și legitime, cu excepția situațiilor în care legislația prevede altfel.

8. Să solicite oprirea utilizării datelor personale în scopuri de promovare a imaginii sau a ofertelor Furnizorului.

9. Să aibă acces și posibilitatea de a adăuga sau modifica datele personale furnizate în relația cu Furnizorul, cu excepția cazurilor în care legislația prevede altfel.

OBLIGAȚII

1. Să acceseze pagina www.lectoform.ro pentru a se informa despre aspectele profesionale și organizatorice referitoare la oferta de programe de formare profesională și dezvoltare oferite de Furnizor.

2. Să fie la curent cu toate aspectele financiare și organizatorice legate de cazarea la unitățile hoteliere partenere ale Furnizorului, incluzând, dar fără a se limita la: tarifele de cazare, programul de check-in/check-out, clasificarea, amplasarea, politica de cazare a copiilor pe baza vârstei, costuri adiționale cauzate de circumstanțe specifice ale beneficiarului/clientului/delegatului etc.

3. Să cunoască termenii și condițiile specifice de cazare pentru fiecare unitate hotelieră parteneră, prezentate în ofertele Furnizorului. Aceste informații pot fi obținute și prin telefon sau consultând site-ul web al Furnizorului.

4.  Să achite orice alte cheltuieli adiționale care nu sunt incluse și descrise în oferta generală sau specifică a furnizorului,  la recepția unității de cazare, conform politicii acesteia, cum ar fi plata taxelor de stațiune, a taxelor de salvamont/salvamar sau a costurilor datorate unor eventuale deteriorări produse in timpul șederii ( aspect ce revine integral beneficiarului/clientului/delegatului).

5. Accesul la programe nu este condiționat de optarea pentru cazare.

6. Să plătească valoarea serviciilor oferite de Furnizor în termenul specificat pe factura/facturile de plată.

7. Să informeze furnizorul despre orice problemă legată de serviciile oferite.

8. Să fie conștient că formularul individual de înscriere, care îndeplinește toate cerințele formale (completat integral, datat, semnat atât individual cât și de reprezentantul entității plătitoare), constituie o comandă angajantă din partea instituției, servește drept contract între părți și creează drepturi și obligații în acord cu termenii și condițiile prezentate pe site-ul Furnizorului, www.lectoform.ro.

9. Să fie conștient că înregistrarea participanților este efectuată în funcție de numărul de locuri libere, respectând ordinea în care se primesc formularele de înscriere, la adresa de e-mail office@lectoform.ro. Confirmarea înscrierii, care va include facturile proforme sau fiscale pentru serviciile solicitate, va fi trimisă în format scris la adresa(adresele) de e-mail furnizată(e) în formularul individual de înscriere.

10. Să fie conștient că, în cazul în care nu se primește confirmarea prin e-mail a înscrierii/comenzii definitive, furnizorul este îndreptățit să nu furnizeze serviciile solicitate. De asemenea, beneficiarul/clientul/delegatul are responsabilitatea de a lua legătura telefonic cu furnizorul pentru informații suplimentare.

11. Să fie informat că formularele de înscriere care nu sunt validate de directorul instituției (cu semnătură și ștampilă) sau care nu includ toate informațiile completate corect în formularul individual de înscriere nu vor fi luate în considerare.

12. Să fie conștient că anularea unei participări sau a unei comenzi definitive confirmate se realizează numai în format scris (nu telefonic, nu pe wapp), trimițând un e-mail la adresa office@lectoform.ro, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data de începere a programului de dezvoltare. Această condiție este esențială pentru a evita PENALITĂȚILE DE PLATĂ, care vor fi egale cu costul total al serviciilor comandate.

13. Să înțeleagă că prin semnarea formularului individual de înscriere, beneficiarul își dă consimțământul explicit pentru procesarea datelor sale personale – scopul fiind furnizarea de informații legate de organizarea programelor de dezvoltare și promovarea ofertelor Furnizorului. Promovarea se realizează prin e-mail, platforme de socializare online (Facebook, Instagram, Twitter etc.), fax, telefon, mesaje text și poate include utilizarea datelor biometrice (materiale foto, video și audio) colectate de furnizor în sala/sălile de conferințe, exclusiv în timpul organizării evenimentelor profesionale, cum ar fi fotografii de grup sau înregistrări ale sesiunilor de formare.

14. Să adopte o comportare adecvată față de Furnizor, persoanele implicate în activitatea prestată de acesta sau terții cu care interacționează în timpul activității furnizate direct sau indirect de furnizor.

15. Să furnizeze documentele cerute de Furnizorul de servicii și să completeze formularele specifice activității prestate de acesta.

16. Să fie prezent la sesiunile de dezvoltare, testare și evaluare, conform programului/orarului anunțat, afișat sau stabilit (inclusiv verbal) în timpul întâlnirilor sau la începerea cursurilor.

17. Să fie informat cu privire la reglementările de securitate în muncă și să anticipeze riscurile asociate cu deplasările în afara locului de muncă, domiciliului sau sediului social unde își desfășoară în mod obișnuit activitatea.

18. Să ia parte la instruirea inițială.

19. Certificatul de absolvire emis de Ministerul Muncii și Ministerul Educației trebuie să fie preluat în mod direct sau prin intermediul unui reprezentant autorizat de la sediul Furnizorului, situat în Municipiul Bacău, Bulevardul Alexandru Cel Bun, Bloc 1, Scara B, Apartament 1, Județul Bacău.


CAPITOLUL VII  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Noi ne asumăm obligaţiile respectării normelor și regulamentelor stabilite de legislația actuală referitoare la protecția datelor personale. 

Noi, ne supunem reglementărilor europene din Regulamentul UE 679/2016, care sunt aplicabile oricărui responsabil de prelucrare a datelor sau oricărui procesator aflat în Uniunea Europeană, precum și oricărui agent care procesează date personale ale subiecților din Uniunea Europeană sau care oferă servicii acestora. Astfel, Noi, ne asumăm respectarea integrală a următoarelor clauze:

1. Capacitatea de a asigura respectarea drepturilor subiecților vizati referitoare la accesul la informații, eliminarea, rectificarea sau transferul datelor personale.

2. Obligația de a notifica despre orice incident de securitate al datelor  pentru toți destinatarii implicați, într-un termen de maximum 72 de ore, iar în cazul  celor trei furnizori (Noi), nu mai târziu de 24 de ore de la luarea  la cunoştinţă a unei astfel de breșe de securitate.

3. Respectarea tuturor obligațiilor necesare privind documentarea conformității cu Regulamentul (UE) 2016/679.


CAPITOLUL VIII – DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI WEBSITE-ULUI www.lectoform.ro

S.C LECTOFORM CONSULTING SRL, SC LECTOFORM TRAINING SRL şi SC LC TRAVEL MOMENT SRL, în calitate de furnizori/prestatori de servicii, nu transfera titlul de proprietate asupra aplicaţiilor software

S.C LECTOFORM CONSULTING SRL, SC LECTOFORM TRAINING SRL  şi  SC LC TRAVEL MOMENT SRL, deţin drepturi complexe şi depline asupra titlului de proprietate  precum şi drepturile de autor brevetate. 

Nu este permis şi nu aveţi dreptul să redistribuiţi să vindeţi, să decompilaţi sau să dezasamblaţi aplicaţia software într-o formă perceptibilă de către oameni.  

Absolut toate înformaţiile, produsele sau aplicaţiile conţinute de acest websit: www.lectoform.ro, sunt proprietatea S.C LECTOFORM CONSULTING SRL,SC LECTOFORM TRAINING SRL , SC LC TRAVEL MOMENT SRL, care îşi rezervă dreptul de a modifica /schimba conţinutul şi sau structura  website-ului în orice moment şi fără nicio informare prealabilă.

Întregul conţinut al website-ului:, www.lectoform.ro,este protejat prin legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conţinutul şi prezentarea site-ului sunt deţinute de S.C LECTOFORM CONSULTING SRL,SC LECTOFORM TRAINING SRL , SC LC TRAVEL MOMENT SRL.

Se interzice copierea , alterarea , modificarea , afişarea , distribuirea , transmiterea , publicarea , comercializarea , licenţierea , crearea de materiale derivate ori utilizarea conţinutului site-ului www.lectoform.ro, în orice scop, fără confirmarea scrisă din partea S.C LECTOFORM CONSULTING SRL,SC LECTOFORM TRAINING SRL , SC LC TRAVEL MOMENT SRL.

Utilizarea paginii şi accesul www.lectoform.ro, sunt gratuite şi au scopul de a veni în ajutorul utilizatorilor pentru a primi şi găsi informaţiile necesare într-un mod cât mai facil, conform cerinţelor.


CAPITOLUL IX - DISPOZIŢII FINALE

 Orice neînțelegere referitoare la acești Termeni și condiții , va fi lămurită şi soluționată  de Noi.

Părțile convin în mod reciproc că sunt scutite de îndeplinirea obligațiilor stabilite prin acest contract, dacă neîndeplinirea acestora se datorează unui caz de forță majoră, a cărui origine este independentă de voința părților, imprevizibilă și ineluctabilă. Invocarea forței majore de către o parte impune acesteia să informeze cealaltă parte în scris despre situația de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la apariția acesteia.

. Dacă nu sunteţi de acord să respectaţi aceşti Termeni şi Condiţii, fie chiar şi parţial, vă rugăm să nu utilizaţi  website-ul : www.lectoform.ro 

S.C LECTOFORM CONSULTING SRL,SC LECTOFORM TRAINING SRL , SC LC TRAVEL MOMENT SRL, nu acordă nicio garanţie referitoare la utilizarea ingreunată a website-ului : www.lectoform.ro:, neafectarea altor siteme , într-un mod negativ prin utilizarea acestuia, inexistenţa pe website-ul mai sus arătat, a viruşilor sau a altor situaţii care pot dăuna utilizatorilor, astfel încât, NOI, nu putem fi răspunzători  pentru niciun fel de daune  directe sau indirecte , ce se pot produce prin utilizarea site-ului www.lectoform.ro.

S.C LECTOFORM CONSULTING SRL,SC LECTOFORM TRAINING SRL , SC LC TRAVEL MOMENT SRL nu poate garanta, ca prezentele pagini, să nu conţină erori, şi se asigură că va depune toate eforturile şi toate diligenţele pentru o cât mai bună şi corectă informare, precum si suplinirea eventualelor erori.

Prezentul site-ul poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de S.C LECTOFORM CONSULTING SRL,SC LECTOFORM TRAINING SRL , SC LC TRAVEL MOMENT SRL, utile în legătură cu conţinutul  site-ului sau /şi care nu se află sub controlul sau indrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri , se vor aplica condiţiile generale  de utilizare corespunzătoare acestor site-uri.

S.C LECTOFORM CONSULTING SRL,SC LECTOFORM TRAINING SRL , SC LC TRAVEL MOMENT SRL,nu poate garanta /controla actualitatea /exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, sau la care se face trimitere de pe site-ul său.

Orice persoană care vizitează site-ul www.lectoform.ro şi care oferă date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul acestui site, isi manifestă acordul în mod expres  şi neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date şi informaţii personale  de căttre S.C LECTOFORM CONSULTING SRL,SC LECTOFORM TRAINING SRL , SC LC TRAVEL MOMENT SRL, transmiterea de materiale promoţionale specific operaţiunilor de marketing direct, soluţionarea de către S.C LECTOFORM CONSULTING SRL,SC LECTOFORM TRAINING SRL , SC LC TRAVEL MOMENT SRL a cererilor, întrebărilor şi reclamaţiilor adresate ( a se vedea pagina https://www.lectoform.ro/contact , alte activităţi întrprinse de S.C LECTOFORM CONSULTING SRL,SC LECTOFORM TRAINING SRL , SC LC TRAVEL MOMENT SRL  şi permise de lege , ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

Utilizarea în continuare a acestui site www.lectoform.ro, constituie accordul expres şi neechivoc al dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 şi a directivelor GDPR, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date .