0234.512.143 office@lectoform.roB-dul Alexandru cel Bun, Nr. 1, Bl.1, Sc. B, Ap. 1 Bacau, Romania

Termeni și condiții generale de rezervare contractul cu clientul pentru servicii de călătorie

I. Scopul Contractului

 Acesta constă în furnizarea de către Agenție a pachetului de servicii turistice specificat în voucher, bilet de odihnă, tratament sau bilet de excursie, împreună cu eliberarea documentelor necesare călătoriei.

Contractul devine efectiv în momentul în care serviciile solicitate de client sunt confirmate de către agenție, iar clientul este informat despre serviciile confirmate prin intermediul facturii proforme. Efectele contractului sunt valabile doar după ce clientul/beneficiarul, achită avansul specificat în factura proforma


II. Prețul

1. Valoarea contractului este detaliată în cataloagele agenției (disponibile pe site-ul www.lectoform.ro) și, de asemenea, pe factura emisă. Aceasta include costurile serviciilor enumerate în factura și în cataloagele agenției (disponibile pe site-ul www.lectoform.ro). Se solicită un avans de cel puțin 20% din prețul total sau conform sumei stabilite în factura proforma.

2. Finalizarea Plății se va efectua în următorul mod: Cel puțin 14 zile calendaristice înainte de începerea sejurului, exceptând cazurile în care factura proforma specifică altfel

3. Plata pentru serviciile turistice interne poate fi efectuată și cu vouchere de vacanță. Aceasta se realizează conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 2/2018, normelor metodologice aferente și anexelor sale. În cazul în care turistul decide să renunțe la pachetul de servicii turistice achiziționat cu vouchere de vacanță, agenția poate oferi un alt pachet de servicii turistice cu o valoare inițială redusă cu comisioanele de anulare conform capitolului V, articolul 1, sau un pachet cu o valoare mai mare, cu condiția plății diferenței de preț. Conform Ordonanței de Urgență nr. 2/2018, în cazul renunțării definitive la pachetul de servicii turistice, agenția de turism nu este în măsură să restituie voucherele de vacanță sau echivalentul lor în bani.

4. Pachetul de servicii turistice achiziționabil cu vouchere de vacanță poate include următoarele servicii: cazare (element obligatoriu și minim), servicii de alimentație publică, transport, tratament balnear și activități de agrement, toate acestea desfășurându-se exclusiv pe teritoriul României.


III. Drepturile și Obligațiile Agenției

 În situația în care rezervarea este anulată datorită unor circumstanțe imputabile exclusiv agenției, aceasta are următoarele responsabilități:

a) Să propună turistului alternative adecvate pentru continuarea călătoriei turistice, fără a majora prețul inițial, asigurând astfel că serviciile turistice oferite sunt de aceeași calitate și volum.                                                                                                                                         

b) Să ramburseze turistului diferența dintre valoarea serviciilor turistice plătite și cele efectiv prestate în timpul călătoriei.                                                                           c) În cazul în care nu sunt disponibile alternative corespunzătoare sau dacă turistul le refuză din motive justificate, să compenseze turistul pentru serviciile care nu au fost prestate.

Agenția își asumă responsabilitatea pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor stabilite prin ofertele publicate și prin emiterea documentelor de călătorie, cu următoarele excepții:

a) Situațiile în care neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor se datorează acțiunilor sau inacțiunilor turistului;                                                                   b) Cazurile în care neîndeplinirea obligațiilor rezultă din cauze de forță majoră sau din circumstanțe neprevăzute și inevitabile, cum ar fi modificări ale orarului sau itinerariului, întârzieri ale mijloacelor de transport, și alte asemenea situații, care nu pot fi anticipate sau evitate nici de Agenție, nici de prestatorii de servicii.


IV. Drepturile și Obligațiile Turistului

1. Turistul are posibilitatea de a transfera serviciile turistice rezervate unei alte persoane care îndeplinește toate criteriile necesare pentru pachetul de servicii turistice contractat. Acest transfer trebuie comunicat Agenției în scris cu cel puțin 15 zile înainte de data check-in-ului. În aceste circumstanțe, Agenția va anula rezervarea inițială și va efectua o nouă rezervare pe numele noului turist. Turistul care transferă pachetul său de servicii, împreună cu persoana căreia i-a cedat serviciile, sunt responsabili în mod solidar pentru plata prețului rezervării și a oricăror costuri suplimentare care pot apărea din cauza transferului. 1.1. Serviciile turistice achiziționate integral sau parțial cu vouchere de vacanță NU pot fi transferate.

2. În cazul sejururilor de odihnă și/sau tratament desfășurate în România, turistul are datoria de a respecta programul stabilit pentru serviciile oferite în țară. Pentru stațiunile de pe litoral, cazarea începe la ora 18:00 în ziua de sosire și se încheie la ora 12:00 în ziua menționată ca dată de check-out pe voucher sau pe biletul de odihnă și/sau tratament.

3. Dacă Agenția anulează rezervarea sau nu furnizează serviciile achitate de turist, acesta are dreptul:

a) Să accepte un alt pachet de servicii turistice, oferit de Agenție la același preț, de calitate echivalentă sau superioară;                                                               

b) Să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenție, cu condiția rambursării imediate a diferenței de preț;                                        

c) Să primească rambursarea integrală a sumelor achitate, în numerar sau sub formă de voucher, pentru serviciile anulate sau neprestate. 

d) În cazul în care pachetul de servicii turistice a fost achitat cu vouchere de vacanță și turistul nu acceptă opțiunile menționate la punctul a) de la articolul 3, Agenția nu va putea rambursa sumele în bani sau în vouchere, conform prevederilor OUG nr. 2/2018.

3.1. În toate situațiile descrise la punctul 3, turistul are dreptul de a cere Agenției compensații pentru nerespectarea termenilor contractului inițial, cu următoarele excepții:                                       

a) Anularea a avut loc din cauza unor circumstanțe de forță majoră, adică evenimente imprevizibile, care sunt independente de voința părții care le invocă și ale căror consecințe nu au putut fi evitate, chiar dacă s-au depus toate eforturile necesare (precizând că suprarezervările nu sunt incluse în această categorie).

b) Anularea a fost cauzată de vina turistului.

4.  Clientul are dreptul de a anula rezervarea în orice moment, fie integral, fie parțial. În cazul în care anularea este atribuibilă turistului, acesta este obligat să compenseze Agenția pentru orice daune cauzate, cu excepția situațiilor de forță majoră definite legal. În astfel de cazuri, turistul trebuie să furnizeze documente originale emise de o autoritate de stat care să ateste situația de forță majoră în care s-a aflat. Solicitările turistului de a schimba hotelul, structura camerelor, perioada sejurului sau oricare dintre serviciile incluse echivalează cu anularea rezervării inițiale. Acest lucru implică aplicarea comisioanelor de anulare prevăzute la Capitolul V, articolul 1, la momentul respectiv, și necesitatea efectuării unei noi rezervări.

5. Clientul este obligat să achite la recepţia unităţii  de cazare, taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale,conform legilor speciale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie. 

6.  Clientul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice. In cazul in care turistul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie.


V. Renunțări, Costuri, Despăgubiri

1. Dacă clientul renunță la rezervare din motive imputabile, comisioanele de anulare aplicabile sunt următoarele:

a) Comisionul agenției și TVA aferent, respectiv: 5% pentru renunțări efectuate cu peste 45 zile calendaristice înainte de începerea sejurului; 20% pentru renunțări cu peste 25 zile înainte; 50% pentru renunțări cu peste 15 zile înainte; 100% pentru renunțări cu mai puțin de 15 zile înainte de începerea sejurului. În cazul plăților efectuate parțial sau integral cu vouchere de vacanță, comisioanele de anulare vor fi deduse întâi din valoarea achitată cu vouchere. Dacă comisionul de anulare depășește valoarea plătită cu vouchere, diferența va fi reținută din sumele achitate prin alte metode de plată. 

Dacă valoarea voucherelor este mai mare decât comisionul de anulare și turistul nu dorește un alt serviciu turistic, diferența nu se va rambursa nici în vouchere, nici în numerar. În schimb, dacă turistul optează pentru achiziționarea unui alt serviciu turistic ulterior, diferența poate fi utilizată pentru acest nou serviciu. Termenul pentru solicitarea unui nou pachet de servicii turistice este de maximum 2 luni de la renunțarea inițială. Dacă

clientul nu își exprimă opțiunea în acest interval, agenția nu va putea oferi alte servicii ulterior. 

b) 100% din prețul pachetului de servicii turistice pentru rezervările efectuate prin programul „Înscrieri timpurii” sau „Early Booking”, indiferent de momentul renunțării.   

c) 100% din prețul pachetului de servicii turistice pentru rezervările efectuate prin oferte speciale (1 Mai, Paște, Crăciun, O săptămână la mare, Litoralul pentru toți, Black Friday, Oferta specială, etc.), indiferent de momentul renunțării. Voucherele de vacanță în format fizic pot fi returnate de agenție doar dacă nu au fost trimise emitentului conform HG nr. 215/2009. Dacă voucherele au fost trimise, ele nu pot fi recuperate și rezervarea nu se poate anula. În cazul voucherele în format card, sumele sunt considerate trimise din momentul plății și nu pot fi recuperate, astfel rezervarea nu se poate anula.

2. În cazul în care un client a contractat un pachet de servicii turistice cu agenția și a efectuat un avans, dar nu îndeplinește obligațiile de plată în termenul specificat în factura proforma, fie pentru ratele aferente, fie pentru suma rămasă de plată, agenția își rezervă dreptul de a anula rezervările efectuate în favoarea turistului. În această situație, agenția va reține integral sumele achitate de către turist până la acel moment. O plată este considerată efectuată și încasată în momentul în care aceasta este confirmată în extrasele de cont ale agenției..

3. Clientul este obligat să transmită cererea de renunțare la pachetul de servicii turistice în mod scris, de luni până vineri între orele 9:00 și 17:00, la adresa de email office@lectoform.ro. Cererile trimise în afara acestui interval orar sau în zilele de weekend nu vor fi luate în considerare. Orice cerere de renunțare transmisă sâmbăta, duminica sau după ora 17:00 în timpul săptămânii va fi înregistrată în ziua lucrătoare următoare.

4. Agenția va oferi compensații proporționale cu gradul de neîndeplinire a obligațiilor contractuale.

5. Pentru a evita prejudiciile cauzate de incapacitatea turistului de a participa la sejur din motive care nu constituie forță majoră, recomandăm încheierea unei polițe de asigurare storno de către turisti.


VI. Reclamații

1. În cazul în care, clientul întâmpină nemulțumiri legate de calitatea serviciilor turistice primite pe perioada șederii ,acesta este obligat să redacteze o reclamație scrisă, clară și detaliată, în legătură cu neregulile observate, referitoare la furnizarea pachetului de servicii turistice contractat. Această sesizare trebuie adresată prompt atât Agenției, cât și unității de cazare implicate (de exemplu, conducerea hotelului sau a restaurantului).atât pe mail cât și fizic, solicitând număr de înregistrare în acest sens.

2. 2. Atât Agenția, cât și furnizorul de servicii turistice sunt obligați să intervină imediat pentru a remedia problemele semnalate în sesizare. Dacă sesizarea nu este rezolvată sau este rezolvată doar parțial, clientul, poate să depună o nouă reclamație scrisă la sediul Agenției într-un termen de maxim 5 zile calendaristice de la finalizarea sejurului. Agenția va trebui să analizeze situația și să comunice turistului o soluție definitivă în termen de maximum 30 de zile calendaristice.

Procedura de Soluționare Alternativă a Litigiilor (SAL)

1. Soluționarea Alternativă a Litigiilor (SAL) este un mecanism complementar sistemului judiciar, care le permite consumatorilor să soluționeze litigiile cu comercianții în cazuri ce implică achiziționarea de produse sau servicii. În acest cadru, reclamațiile formulate împotriva comercianților sunt depuse în mod voluntar de către consumatori, fie prin poștă, fie prin mijloace electronice de comunicare. Acestea sunt ulterior abordate într-o manieră independentă, imparțială, transparentă, eficientă și echitabilă.

2. Direcția de Soluționare Alternativă a Litigiilor (Direcția SAL) din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) este abilitată să rezolve alternativ atât litigiile naționale, cât și pe cele transfrontaliere care decurg din contractele de vânzare sau din contractele de prestări servicii încheiate cu comercianți ce își desfășoară activitatea în România, în domeniile de competență ale ANPC.

3. Informații despre aplicarea procedurii SAL, lista consilierilor SAL, procedura SAL, precum și legislația aplicabilă pot fi accesate pe site-ul ANPC - Autoritatea pentru Protecția Consumatorului.

4. Pentru soluționarea alternativă a litigiilor în cazul clienților transfrontalieri, se pot consulta Platforma SOL (Soluționarea Online a Litigiilor | Comisia Europeană) și site-ul DG Justiție și Consumatori, secțiunea SAL/SOL.


VII. Asigurări

Clientul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei la Societatea de Asigurare GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A., Capital social: 9.759.900 RON; Reg. Com. nr. J40/7054/1995; Cod unic Inreg: 7804274, ROMÂNIA, 031142 Bucuresti 4 - sector 3, Str. Emil Gârleanu nr. 11, Bl. A8, Ap. 49

Tel. +40-21-321 74 28; Fax +40-21-320 20 16; E-mail: office@gerroma.roInregistrat ca operator de date cu caracter personal sub numarul 5213,Autorizat C.S.A.: RA-016/10.04.2003.

1. Clientul este obligat să informeze compania de asigurări, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, despre solicitarea adresată Agenției pentru rambursarea sumelor achitate și/sau cheltuielilor de repatriere, într-un termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data primirii confirmării, conform celor stipulate la cap. VII pct. 2.

2. Dacă, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea documentelor justificative de către Agenție, turistul nu primește sumele solicitate, se consideră că a survenit evenimentul asigurat.

3. În decursul a 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul trebuie să trimită companiei de asigurări, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, o cerere de despăgubire însoțită de documentele justificative.

4. Documentele justificative necesare includ: a) Contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice; b) Confirmările de primire menționate la pct. 2, 3 și 5 din acest capitol; c) Fotocopii ale documentelor de plată a avansului (chitanțe, ordine de plată etc.), pentru cererile de rambursare a sumelor achitate de turist; d) Fotocopii ale documentelor de transport și cazare, pentru cererile de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Compania de asigurare poate solicita turistului și alte documente justificative.

4.1. Valoarea despăgubirii nu va depăși suma achitată de turist în cadrul contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, plus sumele necesare pentru repatrierea acestuia, conform prevederilor cap. IX pct. 2.

5. Suma despăgubirii va fi ajustată prin deducerea franchizei specificate în polița de asigurare

6. Despăgubirea va fi efectuată de către compania de asigurare în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data recepționării documentelor justificative din partea turistului.

7. Dacă, după efectuarea plății despăgubirii, Agenția îndeplinește obligațiile financiare față de turist, acesta din urmă este responsabil să returneze suma despăgubirii asigurătorului într-un termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea sumelor corespunzătoare debitului de la Agenție.

Pe lângă aceasta, turistul are opțiunea de a încheia un contract de asigurare care să acopere taxele de transfer sau un contract de asistență pentru a acoperi taxele de repatriere în caz de accidente, boală sau deces, precum și un contract de asigurare pentru bagaje sau o asigurare storno

IX. Documentele contractuale care constituie anexe la acest contract sunt:

a) Voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie sau bonul de comandă, după caz;

b) Programul turistic, pentru acțiunile turistice;

c) Cataloagele/ofertele agenției sau informațiile disponibile pe site-ul www.lectoform.ro.


VIII. Dispoziții Finale

1. Acest contract este considerat acceptat de ambele părți odată cu efectuarea plății, fie integrală, fie parțială, a serviciilor turistice comandate de către turist.

2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va realiza în conformitate cu termenii prezentului contract și respectând prevederile Ordonanței de Urgență nr. 2/2018.

3. Contractul poate fi prezentat și în alte forme, cum ar fi un catalog, un pliant sau alt tip de înscris, cu condiția ca turistul să fie informat în acest sens și documentul să includă informațiile stipulate de Ordonanța de Urgență nr. 2/2018.


ALTE SPECIFICAȚII 

Pentru plățile în Euro, cursul de schimb folosit pentru calculul tarifelor este de 1 Euro = 5.05 Lei. Acest curs va fi actualizat periodic, dar nu va influența plățile deja efectuate.

În mod obișnuit, orarul pentru check-in și check-out este următorul: Check-in: ora 18:00 Check-out: ora 12:00

Acestea reprezintă condițiile generale de rezervare. Este posibil ca anumite unități de cazare să aibă condiții diferite; prin urmare, vă rugăm să verificați cu atenție condițiile specifice publicate pe pagina de prezentare a fiecărei unități de cazare înainte de a efectua rezervarea. De asemenea, Agenția Organizatoare va propune periodic oferte speciale, care sunt guvernate de reguli și condiții distincte.

Datele de identificare ale Agenției de Turism Organizatoare:

LC TRAVEL MOMENT SRL

Reg. com: J04/143/2022

CIF: 45535373

Adresa: Mun. Bacau, Str. Plaiului, Nr.43, Bacau, Jud. Bacau

IBAN : RO21BTRLRONCRT0CF7110301

Banca: BANCA TRANSILVANIA

IBAN : RO30TREZ0615069XXX017515

Banca: TREZORERIA STATULUI