0234.512.143 office@lectoform.roB-dul Alexandru cel Bun, Nr. 1, Bl.1, Sc. B, Ap. 1 Bacau, Romania

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, referitor la protecția indivizilor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date, abrogând Directiva 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor), SC LECTOFORM CONSULTING SRL se angajează să proceseze datele personale pe care ni le furnizați într-un mod sigur și exclusiv pentru scopurile enumerate mai jos.

Privind gestionarea datelor cu caracter personal efectuată de SC LECTOFORM CONSULTING SRL, aceasta se desfășoară folosind atât metode manuale, cât și automate. Principalele scopuri pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastră personale includ:

 • Executarea acordurilor contractuale stabilite între SC LECTOFORM CONSULTING SRL și dumneavoastră; 
 • Înregistrarea la programe de formare profesională sau workshop-uri; 
 • Emiterea de diplome și certificate; 
 • Procesele de recrutare și/sau angajare; 
 • Transmiterea de informații comerciale, cum ar fi newslettere, etc.

Tipurile de Date cu Caracter Personal Procesate de SC LECTOFORM CONSULTING SRL

Datele personale procesate de SC LECTOFORM CONSULTING SRL variază în funcție de scopurile de prelucrare menționate anterior. Pentru a ne îndeplini aceste scopuri, vom avea nevoie de următoarele informații personale de la dumneavoastră:

 • Nume și prenume; 
 • Adresa de domiciliu; 
 • Adresa de e-mail (în cazul în care este personală); 
 • Date personale incluse în Cartea de Identitate și în documentele educaționale, cum ar fi: Codul Numeric Personal, data nașterii, locul nașterii, funcția etc.; 
 • Adresa IP; 
 • Identificator de cookie și alte asemenea date.

Accesul și Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Accesul și dreptul de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt restricționate doar la persoanele desemnate intern, în conformitate cu fișa de post.

Ne angajăm să asigurăm securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră în cadrul relației noastre.

În interiorul organizației noastre, avem proceduri dedicate pentru prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal, iar un sistem informatic dedicat contribuie la protejarea acestor date în fiecare zi.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către destinatari autorizați, împuterniciți sau terți, conform necesităților specifice (inclusiv autorități publice centrale/ locale, instituții de învățământ și educație, organizații profesionale, Comisii de autorizare a furnizorilor de Formare Profesională, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Muncii, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Agenția Națională pentru Calificări, etc.), dar acest lucru se va întâmpla numai după ce sunteți notificați în prealabil.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), vă sunt conferite următoarele drepturi:

 • Dreptul la acces la datele dumneavoastră cu caracter personal. 
 • Dreptul la rectificarea datelor inexacte sau incomplete. 
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). 
 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. 
 • Dreptul la opoziție împotriva prelucrării datelor. 
 • Dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat.

Aceste drepturi sunt garantate de legislația privind protecția datelor și pot fi exercitate în conformitate cu prevederile acesteia.

De asemenea, aveți opțiunea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, pe adresa următoare: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336.

Pentru a exercita aceste drepturi, vă rugăm să ne trimiteți o cerere în scris la adresa de email: office@lectoform.ro.

Dorim să vă informăm că, pentru a respecta cu strictețe Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, vă vom furniza un răspuns în termen de maxim 30 de zile de la primirea cererii dvs.

Trebuie să vă aducem la cunoștință că există restricții în ceea ce privește ștergerea datelor cu caracter personal, în special în cazul în care ați fost beneficiar al cursurilor noastre de formare profesională sau în legătură cu contractele individuale de muncă, deoarece trebuie să respectăm prevederile legale în acest sens.

Cu toate acestea, dacă nu sunteți de acord cu modul în care SC LECTOFORM CONSULTING SRL prelucrează datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să nu utilizați serviciile furnizate.