DISCOUNT
inscrieri timpurii 10%

Discountul de 10% este aplicat până la data de: 09 mai 2022

790 lei
cu certificat ANC

790 lei
cu certificat de participare

TERMEN LIMITĂ ÎNSCRIERE CURS
27 mai 2022

Mapa cursantului va fi transmisă prin posta după confirmarea participării și a înregistrării plății.
*include livrarea cursului in format on line, mapa cursantului, suportul de curs pe suport electronic, agendă și pix personalizate, certificatul participare sau certificatul ANC.

AGENDA CURSULUI
LUNI, MARTI, MIERCURI, JOI & VINERI: 17.30– 20.30
EXAMINARE: LUNI, 13 IUNIE: 17.00 – 18.00

PRIMA ZI DE CURS GRATUITĂ
Taxa de participare se achită până la data începerii programului de formare profesională.
În cazul în care cursul nu îndeplinește așteptările/nevoile dumneavoastră puteți să vă retrageți de la curs și să solicitați returnarea taxei de curs achitate, după ce ați parcurs prima zi de formare.

TEMATICA CURS

 • Managementul resurselor umane – delimitari conceptuale;
 • Obiectul si conținutul managementului resurselor umane;
 • Planificarea resurselor umane;
 • Recrutarea, selecția si orientarea resurselor umane;
 • Formarea si perfecționarea personalului;
 • Evaluarea performanțelor;
 • Dezvoltarea carierelor;
 • Recompensarea;
 • Comisiile de disciplina;
 • Comisiile paritare;
 • Disciplina muncii, protecția si securitatea în munca;
 • Dialogul social si managementul conflictelor de munca.

Click AICI pentru a vedea pagina noastră de discount-uri și bonus-uri valabile anul acesta.

FORMATOR
LUIZA RAMONA DARLEA – coach / formator in cadrul Universitatatii Vasile Alecsandri cu o
experienta de peste 17 ani in domeniul formarii profesionale, prestarea serviciilor de consultanta
pentru activitati de grup si individuale de coaching si dezvoltare personala, practician in
resurse umane cu o experienta de peste 10 ani in managementul resurselor umane

CERTIFICARE
La finalul sesiunii de formare, participanții la curs vor sustine un examen in prezenta unei comisii de evaluare, în urma căruia se vor elibera certificatele de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educatiei in ocupația MANAGER RESURSE UMANE: COD COR 121207, cu durata de 40 de ore și a suplimentului descriptiv in care sunt mentionate competentele dobandite in urma cursului.În urma absolvirii cursului, funcționării publici obțin numărul de ore solicitat pentru promovarea în grad profesional, conform Codului Administrativ, art. 479 prin care se solicită ca aceștia ”sa fi obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferinte, schimburi de experiența sau vizite de studiu, în condițiile legii sau sa fi urmat o formă de perfecționare profesionala cu durata de minimum 40 de ore în ultimii 3 ani de activitate”.

DETALII TEHNICE
Cursul este în format audio-video, live, on-line și este necesar ca fiecare participant să:
Dețină un dispozitiv de tip calculator sau telefon mobil
Să aibă o conexiune bună la internet
Cursul on line va fi facilitat prin aplicația Zoom. Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit) la link-urile de mai jos:
Sistem de operare Windows - https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
Sistem de operare MacOS - https://zoom.us/client/latest/Zoom.pkg
Telefon mobil cu sistem de operare Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
Telefon mobil cu sistem de operare IOS (Iphone) - https://itunes.apple.com/us/app/id546505307

SERVICII FORMARE PROFESIONALĂ
PROCEDURĂ ÎNSCRIERE
Solicitaţi formularul de înscriere de la organizatori la tel. 0234-512.143 sau e-mail office@lectoform.ro şi îl transmiteţi completat, semnat şi ştampilat pe e-mail sau fax nr. 0234-512.146.

Descărcaţi formularul tipizat de pe site-ul nostru www.lectoform.ro de la rubrica „Inscrieri – Descarcă formularul – Formular instituţii publice/Formular persoane fizice” şi îl transmiteţi completat, semnat şi ştampilat pe e-mail sau fax nr. 0234-512.146.

Efectuaţi înscrierea on line pe site-ul nostru www.lectoform.ro – „ Inscrieri – Completeaza formularul online – Instituţii publice/Agenti Economici/Persoane fizice”, caz în care trimiteti pe e-mail sau fax referatul validat de conducerea unităţii.

RETRAGEREA DE LA CURSURI
În cazul în care cursul nu îndeplinește așteptările/nevoile dumneavoastră puteți să vă retrageți de la curs și să solicitați returnarea taxei de curs achitate, după ce ați parcurs prima zi de formare.