TEMATICA RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Elemente introductive cu privire la protectia datelor cu caracter personal
Cadrul legislativ actual aplicabil protectiei datelor cu caracter personal din perspectiva nationala si europeana
GDPR – Elemente cu caracter de noutate introduse prin noul cadru legislativ – comparatie cu
dispozitiile legale actuale, ghiduri si opinii emise în domeniul protectiei datelor cu caracter personal
Domeniul de aplicare al GDPR din punct de vedere material si teritorial
Notiuni aplicabile în domeniul protectiei datelor cu caracter personal – definitia datelor cu caracter personal, categorii speciale de date cu caracter personal (date sensibile), personale implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal (persoane vizate, operator, împuternicit)
Notiunea de responsabil cu protectia datelor cu caracter personal Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal
Drepturi si obligatiile operatorului în prelucrarea datelor cu caracter personal. Aspecte particulare cu privire la prelucrarea datelor sensibile
Drepturile si obligatiile împuternicitului în prelucrarea datelor cu caracter personal. Aspecte particulare cu privire la prelucrarea datelor sensibile
Relatia operator – împuternicit. Drepturi, responsabilitati, prevederi contractuale obligatorii
Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal
Drepturile si obligatiile persoanelor implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare
Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului în care organizatia respecta prevederile
legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, organizarea si utilizarea lor în cadrul organizatiei
Sfera activitatilor aferente asistentei de specialitate. Elaborarea planului de lucru al responsabilului
cu protectia datelor cu caracter personal
Relatia cu autoritatea de supraveghere în domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
Instrumente si situatii specifice

CERTIFICARE RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
La finalul sesiunii de formare, participantii la curs vor sustine un examen în prezenta unei comisii de evaluare, în urma caruia se vor elibera certificatele de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei în ocupatia RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – COD COR 242231, cu durata de 180 de ore si a suplimentului descriptiv în care sunt mentionate competentele dobândite în urma cursului.

În urma absolvirii cursului, functionarii publici obtin numarul de ore solicitat pentru promovarea în grad profesional, conform Codului Administrativ, art. 479 prin care se solicita ca acestia ”sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, în conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate”.