TEMATICA CURS URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
SISTEMUL DE REGLEMENTARI SPECIFICE DOMENIULUI URBANISTIC SI AMENAJARII TERITORIULUI
DOCUMENTATII DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM
Documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului;
Elaborarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului;
Documentatii de urbanism. Avizarea documentatiilor de urbanism.
DOCUMENTATII DE URBANISM.
Planul urbanistic general -PUG- rol, obiective, continut;
Planul urbanistic zonal –PUZ- rol, obiective, continut;
Planul urbanistic de detaliu –PUD- rol, obiective, coninut;
Regulamentele de urbanism;
Regulamentul aferent Planului urbanistic general;
Regulamentul aferent Planului urbanistic zonal;
PROCEDURA DE AUTORIZARE
Categorii de lucrari;
Categorii de lucrari care se autorizeaza;
Categorii de lucrari care se pot executa fara autorizaie;
Certificatul de urbanism;
Autorizaia de construire – desfiintare.
Comisia de evaluare a ofertelor. Atributii si responsabilitati.
Etapele evaluarii ofertelor. Comunicari.

CERTIFICARE CURS URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
La finalul sesiunii de formare, participantii la curs vor primi Certificat de participare sub antetul Lectoform Consulting.

In urma absolvirii cursului, functionarii publici obtin numarul de ore solicitat pentru promovarea in grad profesional, conform Codului Administrativ, art. 479 prin care se solicita ca acestia ”sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate”.