TEMATICA CURS TAXE SI IMPOZITE LOCALE
Reguli generale ale execuției cheltuielilor;
Venituri și finanțări;
Politica fiscală;
Organizarea contabilității instituțiilor publice;
Delimitarea sferei de cuprindere a contabilității publice;
Documente justificative și registre contabile;
Principii si politici contabile. Tratamente contabile;
Administrarea impozitelor şi taxelor locale;
Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri;
Impozitul pe teren şi taxa pe teren;
Impozitul pe mijloacele de transport;
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
Impozitul pe spectacole;
Taxe speciale;
Alte taxe locale.

CERTIFICARE CURS TAXE SI IMPOZITE LOCALE
La finalul sesiunii de formare, participantii la curs vor primi Certificat de participare sub antetul Lectoform Consulting.

In urma absolvirii cursului, functionarii publici obtin numarul de ore solicitat pentru promovarea in grad profesional, conform Codului Administrativ, art. 479 prin care se solicita ca acestia ”sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate”.