STARE CIVILA SI EVIDENTA POPULATIEI


TEMATICA STARE CIVILA SI EVIDENTA POPULATIEI
Cadrul juridic al activitatii de stare civila; inregistrarea nasterii, casatoriei, decesului; inregistrarea actelor incheiate in strainatate (transcrierea/inscrierea); inscrierea mentiunilor de stare civila in actele de stare civila;
Reconstituirea si intocmirea ulterioara a actelor de stare civila;
Divortul pe cale administrativa;
Rectificarea pe cale administrativa a actelor de stare civila;
Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civila si a mentiunilor;
Atribuirea, inscrierea si gestionarea codului numeric personal (CNP);
Eliberarea certificatelor de stare civila;
Eliberarea adeverintelor de stare civila sau de atestare a existentei inregistrarilor de stare civila;
Eliberarea extraselor dupa actele de stare civila;
Arhivarea documentelor primare si a registrelor de stare civila din evidenta proprie.

CERTIFICARE STARE CIVILA SI EVIDENTA POPULATIEI
La finalul sesiunii de formare, participantii la curs vor sustine un examen in prezenta unei comisii de evaluare, in urma caruia se vor elibera certificatele de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei in ocupatia Referent stare civila– cod COR 411003, cu durata de 40 de ore si a suplimentului descriptiv in care sunt mentionate competentele dobandite in urma cursului.

In urma absolvirii cursului, functionarii publici obtin numarul de ore solicitat pentru promovarea in grad profesional, conform Codului Administrativ, art. 479 prin care se solicita ca acestia ”sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte,
schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate”.

STARE CIVILĂ – IMPLEMENTAREA SIIEASC. EVIDENȚA PERSOANELOR | 13 – 20 iunie 2022 | Online

DISCOUNT
inscrieri timpurii 10%

Discountul de 10% este aplicat până la data de: 26 mai 2022

790 lei

cu certificat ANC

790 lei

cu certificat de participare

TERMEN LIMITĂ ÎNSCRIERE CURS
10 iunie 2022

?