MANAGER RESURSE UMANE


TEMATICA MANAGER RESURSE UMANE
Managementul resurselor umane – delimitari conceptuale;
Obiectul si continutul managementului resurselor umane;
Planificarea resurselor umane;
Recrutarea, selectia si orientarea resurselor umane;
Formarea si perfectionarea personalului;
Evaluarea performantelor;
Dezvoltarea carierelor;
Recompensarea;
Comisiile de disciplina;
Comisiile paritare;
Disciplina muncii, protectia si securitatea în munca;
Dialogul social si managementul conflictelor de munca.

CERTIFICARE MANAGER RESURSE UMANE
La finalizarea programului de formare profesionala se elibereaza certificat de absolvire recunoscut de Autoritatea Nationala de Calificari, Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei în ocupatia Manager resurse umane – cod COR 121207.

In urma absolvirii cursului, functionarii publici obtin numarul de ore solicitat pentru promovarea in grad profesional, conform Codului Administrativ, art. 479 prin care se solicita ca acestia ”sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate”.

MANAGER RESURSE UMANE | 30 mai – 06 iunie 2022 | Online

DISCOUNT
inscrieri timpurii 10%

Discountul de 10% este aplicat până la data de: 09 mai 2022

790 lei

cu certificat ANC

790 lei

cu certificat de participare

TERMEN LIMITĂ ÎNSCRIERE CURS
27 mai 2022

?