CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCATIEI SI AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI PENTRU OCUPATIA EXPERT PREVENIRE ȘI COMBATERE CORUPȚIE – COD COR 261920

TEMATICA EXPERT PREVENIRE ȘI COMBATERE CORUPȚIE
Mediul organizațional şi managementul schimbării în organizații;
Corupția în România. Acțiuni și inițiative de prevenire și combatere a corupției la nivel național
Proceduri de implementare a legislaţiei;
Aquis-ul comunitar în domeniul combaterii corupției și afilierea României la politicile europene;
Frauda şi corupţia organizaţională;
Incompatibilităţile şi conflictul de interese;
Politicile, organizaţiile şi instrumentele de combatere a corupţiei;
Managementul riscurilor în organizații;
Strategia de prevenire şi combatere a corupţiei în sistemul achiziţiilor publice.

CERTIFICARE EXPERT PREVENIRE ȘI COMBATERE CORUPȚIE
La finalul sesiunii de formare, participantii la curs vor sustine un examen in prezenta unei comisii de evaluare, in urma caruia se vor elibera
certificatele de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei in ocupatia Expert prevenire si combatere corupție – cod COR
261920, cu durata de 40 de ore si a suplimentului descriptiv in care sunt mentionate competentele dobandite in urma cursului.
In urma absolvirii cursului, functionarii publici obtin numarul de ore solicitat pentru promovarea in grad profesional, conform Codului Administrativ, art. 479 prin care se solicita ca acestia ”sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, confer-inte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate”.