CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCATIEI SI AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI PENTRU OCUPATIA EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROEPENE – COD COR 242213

TEMATICA EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROEPENE
Pregatirea elaborarii proiectului;
Documentarea in vederea realizarii proiectului;
Stabilirea parteneriatelor;
Programe de finantare 2014 – 2020 si 2021 – 2027;
Analiza programelor de finantare;
Schitarea ideii de proiect;
Stabilirea necesarului de informatii;
Prezentarea ideii de proiect;
Stabilirea eligibilitatii ideii de proiect;
Studii de caz.

CERTIFICARE EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROEPENE
La finalul sesiunii de formare, participantii la curs vor sustine un examen in prezenta unei comisii de evaluare, in urma caruia se vor elibera certificatele de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei in ocupatia Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene– cod COR 242213, cu durata de 40 de ore si a suplimentului descriptiv in care sunt mentionate competentele dobandite in urma cursului.

In urma absolvirii cursului, functionarii publici obtin numarul de ore solicitat pentru promovarea in grad profesional, conform Codului Administrativ, art. 479 prin care se solicita ca acestia ”sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate”.