TEMATICA CURS CONTABILITATE BUGETARĂ
Prezentarea unor elemente de analiza si rationament profesional cu privire la îndeplinirea cerintelor legate de organizarea si conducerea contabilitatii în institutiile publice în vederea aplicarii prevederilor legale;
Modificarile si completarile aduse legislatiei în domeniul contabilitatii institutiilor publice în exercitiul financiar 2020;
Influenta Covid-19 asupra organizarii contabilitatii ti a raportarilor financiare;
Întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor financiare pentru anul 2020;
Verificari si validari de formulare efectuate în sistem premergatoare generarii pachetului de situatii financiare;
Transmiterea formularelor din sfera raportarii situatiilor financiare în Sistemul national de raportare –particularitatii si probleme întîmpinate în transmiterea formularelor. Spete si cazuri
practice; Generarea pachetului de situatii financiare;
Întocmirea situatiilor financiare în format letric sau electronic în paralel cu raportarile în sistemul national de raportare Forexebug;
Obligativitatea verificarii de catre institutiile publice a respectarii cerintei similitudinii datelor raportate în Sistemul National de Raportare cu cele întocmite în formatul letric sau electronic;
Impactul aprobarii codului adminstrativ asupra evidentierii opera iunilor cu bunuri apartinând domeniului public / privat al statului si al uat-urilor;
Reevaluarea activelor fixe. Aplicatii practice privind înregistrarea rezultatelor reevaluarii efectuate
pe baza indicilor de pret sau de catre evaluatorii autorizati (O.M.F.P. nr. 3471/2008). Raportarea în situatiile financiare;
Punerea în aplicare a prevederilor O.M.F.P. nr.221/2015 – trecerea activelor fixe corporale amortizate integral la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar;
Angajarea cheltuielilor pentru actiuni multianuale conform prevederilor O.M.F.P. nr. 547/2009 pentru modificarea si completarea O.M.F.P nr.1792/2002, privind angajarea, lichidarea,
ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare, regularizarea acestora;
Modul de raportare în formularul F1102 Balanta de verificare a conturilor extrabilantiere;
Actiunile multianuale; Monografii privind înregistrarea în contabilitate a operatiunilor specifice (concedii medicale, sume de recuperat de la Casa de Asigurari de Sanatate, vouchere de vacanta
etc.)
Alte aplicatii practice, studii de caz, discutii si teme la cererea participantilor.

CERTIFICARE CURS
La finalul sesiunii de formare, participantii la curs vor primi Certificat de absolvire recunoscut de Autoritatea Nationala pentru Calificari, Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei pentru ocupatia Expert Fiscal.
In urma absolvirii cursului, functionarii publici obtin numarul de ore solicitat pentru promovarea in grad profesional, conform Codului Administrativ, art. 479 prin care se solicita ca acestia ”sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte,
schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate”.