COMUNICARE EFICIENTA IN ADMINISTRATIA PUBLICA

Photo of young pretty lady student browsing notebook sit desktop, video call listen lesson online webinar conference education drink hot tea mug social distance quarantine indoors

TEMATICA CURS COMUNICARE EFICIENTA
Elementele comunicării;
Tipuri de comunicare;
Formele comunicării organizaţionale;
Proceduri de comunicare intra-instituţională;
Tehnici şi abilităţi de comunicare eficientă;
Blocaje în comunicare;
Comunicarea asertivă în instituţiile publice şi mijloace de creare a culturii organizaţionale;
Notiuni introductive in gestiunea documentelor. Definitii.
Circuitul documentelor.
Procesarea documentelor.
Clasarea si arhivarea si selectionarea documentelor.
Folosirea Nomencaltorului arhivistic
Eliberarea copii, extrase si intocmirea adeverintelor

CERTIFICARE CURS COMUNICARE EFICIENTA
La finalul sesiunii de formare, participantii la curs vor primi Certificat de participare sub antetul Lectoform Consulting.
In urma absolvirii cursului, functionarii publici obtin numarul de ore solicitat pentru promovarea in grad profesional, conform Codului Administrativ, art. 479 prin care se solicita ca acestia ”sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate”.

Comunicarea eficientă în situațiile de criză. Medierea conflictelor. | 23 – 27 mai 2022

DISCOUNT
inscrieri timpurii 10%

Reducerea de 10% este aplicată pâna la data de: 09 mai 2022

-- lei

cu certificat ANC

790 lei

cu certificat de participare

TERMEN LIMITĂ ÎNSCRIERE CURS
20 mai 2022

?