CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCATIEI SI AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI PENTRU AUDITOR INTERN IN SECTORUL PUBLIC– COD COR 241306

TEMATICA AUDITOR INTERN
Organizarea auditului intern la nivelul entitatilor publice
Atributiile compartimentului de audit public intern
Norme de functionare a auditului public intern
Obiectivele activitatii de audit public intern
Metodologia de desfasurare a misiunilor de audit public intern
Misiunile de asigurare
Misiunile de audit de regularitate
Misiunile de audit al performantei
Misiunea de audit de sistem
Misiunea de consiliere
Tipuri de misiuni de consiliere
Derularea misiunii de consiliere formalizate
Misiunea de evaluare a activitatii de audit public intern
Derularea misiunii de evaluare a activitatii de audit public intern
Auditul intern – factor de perfectionare a sistemului de control intern, managementul al riscurilor si administrare
Sistemul de management al riscurilor, control si administrare

CERTIFICARE
La finalul sesiunii de formare, participantii la curs vor sustine un examen în prezenta unei comisii de evaluare, în urma caruia se vor elibera certificatele de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei în ocupatia Auditor intern în sectorul public – cod COR 241306, cu durata de 40 de ore si a suplimentului descriptiv în care sunt mentionate competentele dobândite în urma cursului.

În urma absolvirii cursului, funcționarii publici obțin numărul de ore solicitat pentru promovarea în grad profesional, conform Codului Administrativ, art. 479 prin care se solicită ca aceștia ”să fi obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii sau să fi urmat o formă de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate”.