TEMATICA ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
Istoricul asistentei sociale in Romania. Primele forme de asistenta sociala in Romania
Evolutia sistemului de asistenta social. Organizarea sistemului de asistenta sociala la nivel central
Organizarea sistemului de asistenta sociala la nivel judetean
Atributiile si functiile D.G.A.S.P.C – urilor. Alte institutii cu atributii in domeniu la nivel judetean
Organizarea sistemului de asistenta sociala la nivel local
Atributiile si functiile consiliilor locale
Structura serviciilor de asistenta sociala
Tipuri de servicii sociale
Categorii de beneficiari
Instrumente folosite in practica sociala
Principiile de organizare a serviciilor de asistenta sociala
Principalele concepte utilizate
Baza organizarii serviciilor de asistenta sociala este comunitatea locala
Codul deontologic al profesiei de asistent social

CERTIFICARE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
La finalul sesiunii de formare, participantii la curs vor sustine un examen in prezenta unei comisii de evaluare, in urma caruia se vor elibera certificatele de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei in ocupatia Tehnician asistenta sociala – cod COR 341201, cu durata de 40 de ore si a suplimentului descriptiv in care sunt mentionate competentele dobandite in urma cursului.

In urma absolvirii cursului, functionarii publici obtin numarul de ore solicitat pentru promovarea in grad profesional, conform Codului Administrativ, art. 479 prin care se solicita ca acestia ”sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte,
schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate”.