Participarea la un program interactiv aplicat pe furnizarea de soluţii practice în domeniul accesării de fonduri structurale;
Obţinerea unui certificat acreditat care poate fi folosit în întreg spaţiul european prin traducere şi apostilare;
Oportunitatea de networking cu persoane angrenate în acelaşi domeniu şi cu interese similare;
Sprijin ulterior şi consultanţă în domeniul accesării de fonduri structurale şi management de proiect din partea colaboratorilor Lectoform Consulting.

În cadrul sesiunii practice care se va desfăşura în sala de conferinţe ne propunem să vă oferim răspunsuri şi soluţii pentru următoarele tematici:
Etapele parcurse de un proiect finanțat din fonduri nerambursabile europene
Pregătirea elaborării proiectului;
Documentarea în vederea realizării proiectului; Stabilirea parteneriatelor;
Analiza programelor de finanţare;
Schiţarea ideii de proiect; Stabilirea eligibilităţii ideii de proiect;
Realizarea planului de afaceri
Scrierea cererii de finantare, depunerea dosarului de finantare
Proceduri de achizitie publica
Prezentarea și discutarea unor proiecte reale implementate cu succes.
Identificarea necesitatilor grupului tinta si a nevoii de proiect
Întocmirea graficului de activități – Managementul echipei de proiect
Instrumente folosite in planificarea proiectelor – Diagrama Gannt
Derularea procedurilor de achiziții publice în cadrul proiectelor
Managementul resurselor umane; Managementul riscului; Managementul timpului

La finalizarea programului de formare profesională se eliberează certificat de absolvire recunoscut de Autoritatea Naţională de Calificări, Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei în ocupaţia „Manager proiect” – cod COR 242101 .