Participarea la un program interactiv aplicat pe furnizarea de soluţii practice în domeniul accesării de fonduri structurale;
Obţinerea unui certificat acreditat care poate fi folosit în întreg spaţiul european prin traducere şi apostilare;
Oportunitatea de networking cu persoane angrenate în acelaşi domeniu şi cu interese similare;
Sprijin ulterior şi consultanţă în domeniul accesării de fonduri structurale şi management de proiect din partea colaboratorilor Lectoform Consulting.

În cadrul sesiunii practice care se va desfăşura în sala de conferinţe ne propunem să vă oferim răspunsuri şi soluţii pentru următoarele tematici:
Fondurile structurale, cadru-general de alocare a fondurilor europene in contextul actual
Cadrul Financiar Multianual – 2014 – 2020
Programele finanțate din fondurile structurale si de investitii europene la nivelul României în 2014-2020
Etapele parcurse de un proiect finanțat din fonduri nerambursabile europene
Pregătirea elaborării proiectului;
Documentarea în vederea realizării proiectului; Stabilirea parteneriatelor;
Analiza programelor de finanţare;
Schiţarea ideii de proiect; Stabilirea eligibilităţii ideii de proiect;
Realizarea planului de afaceri
Scrierea cererii de finantare, depunerea dosarului de finantare
Prezentarea și discutarea unor proiecte reale implementate cu succes.

La finalizarea programului de formare profesională se eliberează certificat de absolvire recunoscut de Autoritatea Naţională de Calificări, Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei în ocupaţia Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene– cod COR 242213.