Balvanyos sau Băile Balvanyos (maghiară Bálványos, germană Bad Götzenburg) este o stațiune balneoclimaterică permanentă de interes local, situată în județul Covasna din Transilvania – România, pe teritoriul administrativ al comunei Turia, la nord-vest de orașul Târgu Secuiesc din același județ. Este caracterizată de prezența a numeroase izvoare de apă minerală, de emanații mofetice de bioxid de carbon – cu caracter postvulcanic, precum și de frumusețea peisajului.

Stațiunea este situată în nordul județului Covasna între localitățile Turia la est și Bixad la vest, de-a lungul DJ113 pe cursul superior al pârâului Turia – la confluența pâraielor Sărat (Puturosu) și Bálványos. Arealul de desfășurare este larg, fiind situat atât pe versanții munților Bodocului (la nord și nord-est de Vârfului Zimbrului), cât și pe cei ai Masivului Puturosu (maghiară Büdös-hegy) – Ciomatu (maghiară Csoma-hegy) (la sud-vest de Muntele Puturosul și de Muntele Cetății). În desfășurarea ei, stațiunea se integrează sitului Natura 2000 Ciomad-Balvanyos.
Apele minerale

Au cel mai important rol dintre factorii balneari, locali. Sunt ape carbonatate cunoscute drept „borvize”. utilizate fie în bazine – în cură externă, fie în cură internă. Debitul limitat al izvoarelor captate – în absența unor foraje hidrogeologice, este însă limitant pentru dezvoltarea amplă, a stațiunii. În total, în microdepresiunea Balvanyos sunt 57 de izvoare. Toate conțin și fier, iar unele și microelemente ca bromul, iodul și fluorul. În unele izvoare sunt prezente urme de metan și propan, iar altele conțin acid sulfuric. Unele sunt ușor radioactive.

Unele dintre izvoarele de pe versanții Muntelui Puturosu (care compun băile Turia) – anume Băile Timsós (Apor)[20], conțin atât alaun (sulfatul dublu de aluminiu și potasiu KAl (SO4) 2*12H2O) cît și acid sulfuric liber. În zona Apelor de ochi izvoarele – cu o mineralizare scăzută, au apa ușor bicarbonatată, calcică,sulfuroasă, feruginoasă.

Izvoarele băilor Csiszár (Jordán, Zsófia, Mogyóros, Szemviz), sunt folosite atît în cură internă – find ușor carbogazoase, feruginoase, sulfuroase și oligoradioactive, cît și în cură externă sub forma mai multor bazine cu apă minerală (Timsós, Baia cu Ciocolată – numită astfel datorită culorii roșu-maroniu a apei, Hammás, Ștrandul – cel mai mare bazin, cu apa de culoare galbenă, Valláto), conținînd fie sulf, acid carbonic și alaun ori clor și fier. Baia cu Ciocolată este situată la cea mai mare altitudine – dintre cele ale băilor Csiszár și, are un efect calmant. Apa din Ștrand conține clor și fier. Apa bazinelor Vallato este de culoare galben-verzuie și este foarte rece – de unde și numele din maghiară („cameră de anchetă/ interogare”). Apa din baia Timsós conține și acid sulfuric.

Izvoarele Băilor Várpad (Transilvania) se folosesc deasemeni în cură internă (izvorul Vasas sau Izvorul feruginos), precum și externă – bazinul din centrul stațiunii și cele de pe Muntele Cetății. Ivorul Vasas – aflat lângă capela ecumenică are o apă ușor radioactivă, bicarbonatată, clorurată, sodică, calcică, feruginoasă, bromurată și sulfuroasă, iar Ibolya (aflat pe traseul ce duce la cetatea Balvanyos) – cu gustul cel mai plăcut dintre toate izvoarele stațiunii, are o apă bicarbonatată, magneziană, sodică, bromurată, feruginoasă, ușor radiactivă.

La 2 km de Balvanyos se află izvorul Imola (Szejke), cu apă bicarbonatată, sodică, calcică, magneziană, iodurată, ce prezintă radioactivitatea cea mai ridicată dintre toate izvoarele stațiunii.

Băile Mikes au în componență bazinele Hammás și Vallato, precum și izvoarele Bukki. Mergând în jos spre Bixad se mai găsesc câteva izvoare minerale, din care cel mai cunoscut este Utaszhazi, în preajma unui popas acoperit pentru turiști.

Mofetele
Sunt în număr de 3, grota Puturoasă și mofetele amenajate din centrul stațiunii și cea de la Băile Csiszár. Gazul mofetei din Pasul Turia provenit din andezite cu hornblendă și biotit este sub raportul radioactivității, pe primul loc – în România.

BONUS
VOLUM
50-200 lei

vezi detaliivezi detalii

BONUS
ÎNSCRIERE TIMPURIE
200 lei

vezi detaliivezi detalii

BONUS
DE FIDELITATE
50-150 lei

vezi detaliivezi detalii