TEMATICA CURS CADASTRU SI REGISTRU AGRICOL
Cadastrul – Delimitari conceptuale;
Caracteristicile, rolul, scopul si importnata cadastrului;
Aspectele, functiile si clasificarea cadastrului;
Criterii de împartire a terenurilor dupa destinatie;
Criterii de clasificare si identificare a categoriilor de folosinta a terenurilor si de identificare a constructiilor;
Atributii ale compartimentului registru agricol din cadrul administratiei publice locale;
Acte eliberate de biroul cadastru si registru agricol;
Aplicatii practice si studii de caz.
Modificari legislative 2020.

CERTIFICARE CURS CADASTRU SI REGISTRU AGRICOL
La finalizarea programului de formare profesionala se elibereaza certificat de absolvire recunoscut de Autoritatea Nationala de Calificari, Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei în ocupatia Manager resurse umane – cod COR 121207.

In urma absolvirii cursului, functionarii publici obtin numarul de ore solicitat pentru promovarea in grad profesional, conform Codului Administrativ, art. 479 prin care se solicita ca acestia ”sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate”.